ИСТОРИЯ НА ТЕАТЪРА В ЕВРОПА

История На Театъра В Европа

Думата за театър, произхожда от гръцки „θέατρον“ и в буквален превод значи място за зрелища. По своята същност театъра е вид сценично изкуство, което се състои от създаване на сценарии или истории представяна за публиката. При него се използва съчетания на реч, музика, жестове, танц, звук. Като допълнение към стандартния разказвателен диалог, сам по себе си театърът може да се види под формата на балет, опера, мимика, китайска опера, кабуки, пантомима и куклен театър. В основата на всяко драматично действие стои конфликт, а разрешаването му или неразрешаването му провокира размисъл. Идеята заложена в театъра е да предизвика катарзис у гледащият я. Като вид изкуство, той представлява покана и е елемент от един безкраен диалог.Първо се появява Античен театър той датира още от древни времена.У нас първият театър е създаден в град Пловдив и по данни на него са представяни пиеси, които датират от 2500 години пр.н.е. в Египет. Такива били Озирис и Изида. И до днес историята им бива пресъздавана на сцената на театъра, а още в миналото е направила своята връзка с театър и религия.Древните гърци превърнали театъра в изкуство, като поставили стандарти на всеки вид театрална постановка, било то трагедия, комедия и сатира. За повечето гръцки пиеси е характерно, че се състоят от митологични персонажи. Още в миналото древният театър бил изпълняван на открито, в амфитеатрални сгради, а актьорите в тях били само мъже. Някогашните гърци разработили представата за актьорското майсторство, драматична критика, и театралната архитектура. Пиесите започвали с двама актьори. Сценичният декор много често дори липсвали. За най-известни имена на драматургията останали в историята на театралното изкуство са познати и до днес Софокъл, Есхил, Еврипид те представяли блестящо трагедията. Името на Аристофан пък е свързвано с комедията и не случайно именно той се смята за неин баща.

И в Рим и в Гърция били провеждани ежегодни състезания за драматурзи.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg